Aspiravi Energy

Ludo Kelchtermans, CEO

"Voor Aspiravi Energy gaat duurzaamheid verder dan het leveren van groene, lokaal geproduceerde elektriciteit. Aspiravi Energy ondersteunt de groei naar een duurzame samenleving, een samenleving die kansen geeft aan alle mensen dus ook aan de meest kwetsbare namelijk kinderen en jongeren. Iedere klant van Aspiravi Energy kan er immers voor kiezen om per MWh verbruikte energie 1 tot 10 euro af te staan aan Een Hart voor Limburg. Op die manier gaan zowel Aspiravi Energy als haar klanten het engagement aan om een duurzame samenleving te creëren en energie- en kansarmoede tegen te gaan."

Meer partners