Jessa ziekenhuis

Dr. Yves Breysem, algemeen directeur Jessa Ziekenhuis

“Als ziekenhuis willen we onze maatschappelijke rol opnemen. We doen dit door waardevolle initiatieven te ondersteunen die een meerwaarde bieden op vlak van de levenskwaliteit van o.a. kwetsbare kinderen. Een Hart voor Limburg is hierbij een belangrijke strategische partner. Meer dan wie dan ook weten zij welke de noden zijn in Limburg. Ons partnership werkt! Samen zijn we sterker.”

Meer partners