Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

(Instituut O-L-Vrouw Maagd der Armen) KIDS

Het Instituut KIDS organiseert verschillende zorgvormen voor kinderen en jongeren met een handicap. ...

Lees verder

Absolutely free festival vzw

De vereniging AFF heeft tot doel internationale, socio-culturele, multimediale en artistieke activiteiten ...

Lees verder

Arktos Limburg vzw

Arktos wil samen met maatschappelijk kwetsbare jongeren stappen zetten op het vlak van zelfstandigheid, ...

Lees verder

BaBuo School de Berk

De Berk verschaft kleuter- en basisonderwijs en opvoeding aan kinderen met speciale noden zoals leerstoornissen ...

Lees verder

Balancirk vzw

Balancirk is een sportvereniging die circuskunsten organiseert en stimuleert. Door jongeren te laten kennismaken met ...

Lees verder

BC St-Elisabeth vzw

Het Begeleidingscentrum St-Elisabeth vangt personen met een handicap ...

Lees verder

BuSO De Wissel

De Wissel staat in voor de opvoeding en het onderwijs van jongeren die psychisch gekwetst zijn of ...

Lees verder

Buurtopbouwwerk Meulenberg vzw

Buurtopbouwwerk werkt aan de uitbouw van een goede buurtwerking waarbij de leef- en omgevingskwaliteit ...

Lees verder

CKG De Stap vzw

De Stap vzw begeleidt en vangt jonge kinderen op die acuut of occasioneel in een probleemsituatie ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met ...

Lees verder

DC Ter Engelen vzw

Ter Engelen draagt zorg voor en begeleidt kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. ...

Lees verder

De Puzzel Hasselt

Basisschool De Puzzel wil ervoor zorgen dat de ouders van de kleuters en van de kinderen van ...

Lees verder

De regenbOog vzw

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen aan ...

Lees verder

De Wiekslag vzw

De Wiekslag begeleidt en vangt kinderen en jongeren op in een problematische opvoedingssituatie. ...

Lees verder

Gastvrij Sint-Truiden vzw

De vzw bekommert zich om de problemen en de noden van vluchtelingen en asielzoekers. ...

Lees verder