Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Art 27 vzw

Art 27, genoemd naar het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, brengt kunst en cultuur tot bij groepen ...

Lees verder

Autisme Limburg vzw

Autisme Limburg wil de vrije tijd en andere vormen van ondersteuning en bijstand stimuleren en organiseren voor personen met een autisme spectrum stoornis ...

Lees verder

Bednet vzw

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet...

Lees verder

Buitengewoon Basisonderwijs Buidtelberg

Kinderen uit West-, Midden- en Zuid-Limburg van 2,5 tot 14 jaar die in het gewone onderwijs geweigerd worden omwille van hun gedrag kunnen...

Lees verder

BuSo De Wissel

Deze school vervult in de huidige maatschappij een dubbele taak: onderwijs en opvoeding...

Lees verder

CAW Sonar vzw

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven ...

Lees verder

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, CGG/Litp vzw

CGG/Litp richt zich tot personen met ernstige psychische of sociale problemen, of met risico op de ontwikkeling hiervan...

Lees verder

Cultuurcentrum casino Houthalen vzw

Het cultuurcentrum Casino Houthalen stelt de nodige culturele infrastructuur ter beschikking aan de bevolking regio midden Limburg...

Lees verder

De Meander vzw

De Meander biedt woonbegeleiding en dagbesteding aan 131 jongeren en volwassenen met een ernstige mentaal, mentaal-motorische handicap...

Lees verder

de regenbOog vzw

De regenbOog streeft naar een inclusieve samenleving door te pleiten voor en te werken aan een gevarieerd netwerk van inclusieve en doelgroepspecifieke vrijetijdsactiviteiten....

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Dienstencentrum Ter Engelen staat voor zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap...

Lees verder

Elkeen vzw

Elkeen begeleidt minderjarigen tussen 3 en 18 jaar in problematische opvoedingssituaties...

Lees verder

Gastvrij Sint-Truiden vzw

Gastvrij Sint-Truiden ontfermt zich over de problemen en de noden van asielzoekers en vluchtelingen...

Lees verder

Gigos Waterschei vzw

De jongerenwerking Gigos Waterschei organiseert jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van de voormalige mijncité van Waterschei...

Lees verder

Gigos/Winterslag vzw

De jeugdwerking Gigos/Winterslag organiseert jeugdwelzijnswerk voor alle kinderen en jongeren van de deelwijken van Winterslag...

Lees verder