Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Art 27 vzw

Art 27 vzw werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat stelt: ...

Lees verder

Basisschool Klavertje Vijf

Basisschool Klavertje Vijf richt zich tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar en wil hen op een interactieve en gedifferentieerde manier op weg helpen bij de ontplooiing van al hun talenten.

Lees verder

Bednet

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet. De zieke leerling volgt live de les met zijn of haar eigen klas. ...

Lees verder

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

BegeleidingsCentrum Elisabeth biedt opvang en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale handicap en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

Lees verder

Begeleidingscentrum Ter Heide

Begeleidingscentrum Ter Heide is erkend als instelling voor personen met een diep en ernstig mentale handicap. ...

Lees verder

Begeleidingscentrum Ter Heide

Ter Heide is een gespecialiseerd centrum dat mensen met een meervoudige diepe of ernstige verstandelijke handicap ondersteunt en opvangt. ...

Lees verder

BSBO Heideland

Het BSBO Heideland is een school voor leerlingen met een licht mentale handicap, een matig tot ernstig mentale handicap en een fysische handicap. ...

Lees verder

BSGO! Park van Genk

BSGO! Park van Genk biedt pluralistisch onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De school wil kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en hen begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.

Lees verder

BuBaO de Wikke Maaseik

De Wikke biedt kleuter- en lager onderwijs en vorming aan kinderen met een mentale stoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, leerstoornissen of leerlingen met AutismeSpectrumStoornis. ...

Lees verder

BUSO Sint Elisabeth

Deze school biedt onderwijs aan leerlingen van 13 tot 21 jaar met een lichte tot ernstige mentale beperking, gedrags- en/of sociale en/of emotionele problemen. Ook leerlingen met autisme kunnen hier naar school.

Lees verder

CAW Sonar

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven op het vlak van onder meer gezins- en relationeel welzijn, justitiële hulp, scheidingsbemiddeling en opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen. ...

Lees verder

Centrum voor Ontwikkelings-stoornissen

Het COS is een ambulant diagnostisch centrum waar multidisciplinair onderzoek wordt gedaan bij jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsstoornis. ...

Lees verder

De Appelboom

De appelboom is een therapeutisch dagcentrum voor de behandeling van kinderen - peuters en kleuters - met een autismespectrumstoornis (ASS). Het centrum wil behalve therapeutisch ook preventief werken.

Lees verder

De Hummeltjes

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes biedt kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. ...

Lees verder

De Oever

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zij biedt begeleiding op maat aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als ...

Lees verder