Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  • In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 initiatieven maar liefst 179.820€
  • Momenteel finaliseren we Oproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" . Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun. Welke deze zijn zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

Ondersteuningsprojecten:

  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees verder

Bednet

De organisatie verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar via internet met hun eigen klas en leerkrachten.

Lees verder

Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder

BS Het Bergske

Basisschool Het Bergske verstrekt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (uitzonderlijk tot 13, 14 jaar).

Lees verder

BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth biedt opvoeding, onderwijs en verzorging aan aan leerlingen met leermoeilijkheden (type 1), met matige mentale mogelijkheden (type 2) en met emotionele en/of gedragsproblemen (type 3).

Lees verder

CMGJ

De organisatie behartigt de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en van de medewerkers in het (jeugd)werk met maatschappelijk kwetsbare jeugd in Limburg.

Lees verder

Daidalos

De organisatie biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.

Lees verder

De Wiekslag

De Wiekslag biedt hulp aan minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie.

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen

Dienstencentrum Ter Engelen biedt ondersteuning en zorg op maat aan minderjarigen en volwassenen met een handicap.

Lees verder

FC Berg Neeroeteren

Real FG Berg is een G-voetbalproject dat wekelijks G- en Unified voetbaltrainingen en wedstrijden organiseert voor 20 personen met een verstandelijke beperking.

Lees verder

G-team Verbroedering Maasmechelen

G-team Verbroedering Maasmechelen is een voetbalploeg voor jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke handicap.

Lees verder

Gemeente Kinrooi

Door het verstrekken van duurzame, kwaliteitsvolle diensten draagt de gemeente Kinrooi bij aan het welzijn van de burger en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Lees verder

Gemeente Maasmechelen

De gemeente Maasmechelen wil netoverschrijdend meehelpen om gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen te garanderen aan iedereen die aan iedereen die gebruik maakt van het onderwijsaanbod.

Lees verder

Gigos Genk-Zuid

Gigos Genk-Zuid biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de Genkse kansarme wijken Kolderbos-Langerlo, D'ierd-Zonneweelde, Oud en Nieuw Termien en Vlakveld.

Lees verder

Gigos Nieuw-Sledderlo

Gigos Nieuw-Sledderlo biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de persoonlijke als de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Lees verder