Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Arktos (Vormingscentrum Limburg)

De organisatie zet zich in om de slaagkansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de samenleving te verhogen.

Lees verder

Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees verder

Autisme Limburg

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Lees verder

Basisschool GO! De Puzzel

Go! de Puzzel streeft naar een totale ontwikkeling van het kind tot een volwaardig lid van de maatschappij, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging en sociale of financiële status.

Lees verder

BC Sint-Elisabeth

De organisatie doet aan opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

Lees verder

Beestigonderwijs

BeestigonderWijs ontwikkelt in synergie met haar onderwijspartners een onderwijsflankerend aanbod in Limburg.

Lees verder

Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder

BKO Genk Oost

De apenstaart organiseert een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar ,voor- en naschools, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen in de wijken Bret, Gelieren en Oud-Waterschei.

Lees verder

CAW Limburg

CAW Limburg biedt in de provincie Limburg laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Lees verder

Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek

De organisatie biedt opvang en begeleiding aan ouders en hun kinderen, gericht op het verbeteren van het gezinsfunctioneren en de herintegratie in de maatschappij.

Lees verder

Centrum voor kinderpsychiatrie

Het centrum richt zich tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen of specifieke kinderpsychiatrische problemen.

Lees verder

Cultureel Centrum Leopoldsburg

Het centrum doet aan gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie voor een breed publiek.

Lees verder

De Egeltjes

De Egeltjes is een jonge organisatie die zich bevindt op het kruispunt van kinderopvang, welzijn en onderwijs.

Lees verder

De Hummeltjes CKG (Steunpunt Noord-Limburg)

De Hummeltjes begeleidt gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Lees verder

De Oever

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die begeleiding op maat aanbiedt aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als problematisch wordt ervaren.

Lees verder