Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  • In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 initiatieven maar liefst 179.820€
  • Momenteel finaliseren we Oproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" . Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun. Welke deze zijn zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

Ondersteuningsprojecten:

  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Akindo

Akindo richt vakanties in voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de overtuiging dat een zinvolle vrijetijdsbesteding een waardevolle bijdrage levert aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: '€˜Iedereen heeft het recht om te genieten van Kunst en Cultuur'.

Lees verder

Autisme Limburg

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Lees verder

Auxilia

Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Auxilia geven 1 à 2 uur per week les aan schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen.

Lees verder

Basisschool GO! De Lettertuin

Go! De Lettertuin maakt deel uit van Scholengroep 14 van het Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees verder

Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder

Buidtelberg

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-en/of emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, ...).

Lees verder

BuSO KIDS Hasselt

BuSO KIDS is een school voor buitengewoon secundair onderwijs en maakt deel uit van vzw KIDS en scholengemeenschap Sint-Quintinus.

Lees verder

BuSO Sint-Elisabeth

Sint-Elisabeth is een school voor secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met een matig tot ernstig meervoudige handicap.

Lees verder

Campus De Helix

Campus De Helix is het permanente samenwerkingsverband tussen de vier vroegere katholieke scholen van Maasmechelen: het H.-Hartcollege (HHC), het Instituut Maria Opdracht (IMO), het Technisch Instituut Maasmechelen (TIM) en het Sint-Barbara Instituut - centrum voor volwassenenonderwijs.

Lees verder

CKG De Hummeltjes - Afdeling Tweehuizen

De Hummeltjes is een zelfstandig kinderdagverblijf, gestart in 1996. De groepsopvang richt zich op 25 kinderen die nog niet naar de basisschool gaan (van 0 tot 3 jaar).

Lees verder

CKG De Stap

CKG De Stap is een centrum dat hulp biedt aan gezinnen met kinderen waar het opvoedingsgebeuren dreigt vast te lopen of vastgelopen is.

Lees verder

CKG Molenberg

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg helpt ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met kinderen tussen 0 en 12 jaar met vragen rond de opvoeding van hun kinderen.

Lees verder

CMGJ

CMGJ is het Limburgs steunpunt voor maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren.

Lees verder

De Boomgaard 1

De Boomgaard 1 is een kleuter- en lagere school die deel uitmaakt van de KT-scholengroep. De school ligt in een kansarme buurt in Hasselt.

Lees verder