CAD Limburg

Het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen biedt psychiatrische, psychologische en maatschappelijke zorg aan adolescenten met een verslavingsprobleem van alcohol, gokken, gamen of illegale drugs. CAD biedt ambulante hulp, je kan er op consultatie, er zijn geen opvangmogelijkheden.

Project: Vi.De.Jo: vroeginterventie en detectie van jongeren

Uit cijfers blijkt dat heel wat jongeren experimenteren met alcohol en drugs. Op een ludieke manier wil CAD jongeren en ouders sensibiliseren over de risico’s van alcohol en drugs. CAD ontwikkelt een film die op de sociale media, via school, sport- en vrijetijdsverenigingen verspreid wordt. De film vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren. “We willen zo bewustwording creëren, het verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren en voorkomen dat jongeren beginnen met tabak,  alcohol en/of drugs”, verduidelijkt preventiemedewerker Kelly Jacobs.

Organisatie
CAD Limburg
CAD LIMBURG