CAW Limburg vzw

CAW Limburg vzw biedt in heel de provincie actief. Het biedt laagdrempelige hulp aan iedereen die het moeilijk heeft als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. De vzw verstrekt advies, geeft psychosociale begeleiding en organiseert onderdak in crisissituaties.

Project: Mama’s ontmoeten elkaar, ‘buiten de muren’

Naast het bestaande kinderbezoek in de gevangenis wil CAW Limburg samen met andere partners kinderateliers organiseren buiten de gevangenismuren. “Met vormende en ontspannende activiteiten brengen we mama en kind dichter bij elkaar”, zegt Kris Vanderhoydonck, coördinator forensische cluster. Een papa in de gevangenis is immers zeer zwaar. Mama’s doen extra hun best in de zorg van de kinderen alsook voor de verbinding met de papa, wat vaak emotioneel en praktisch zwaar is. Voor mama’s is het een moment om bij steun en erkenning te vinden en ervaringen uit te wisselen.

Organisatie
CAW Limburg vzw
CAW LIMBURG VZW