Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

€5.200

't Trapke

’t Trapke is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen tot 21 jaar met een matig tot diep mentale of met een ernstig meervoudige beperking. 't Trapke is erkend voor 18 plaatsen. Kinderen kunnen deeltijds of voltijds komen.

Lees verder
€7.146

Het LEONhuis

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LEONhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt/wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving.

Lees verder
€6.000

MPI De Dageraad

MPI De Dageraad is een school voor buitengewoon onderwijs met een internaat van het GO! De school biedt onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking, leerstoornissen of autisme. 

Lees verder
€4.036

Dienst Ambulante Begeleiding

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een mentale, motorische, meervoudige handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Lees verder
€2.540

Fred

De organisatie Fred heeft als doel meer kinderen in contact te brengen met cultuur. Dit vanuit een gedeelde visie dat cultuur sociaal is en vorm geeft aan het samenleven. 

Lees verder
€3.110

G-Karateclub Leopoldsburg

G-Karate Leopoldsburgis een onafhankelijke club en richt zich op mensen met een beperking. De trainingen worden gegeven door internationaal geschoolde trainers met een hart voor deze doelgroep.

Lees verder
€5.000

GO! Basisschool Europaschool Genk

GO! Basisschool Europaschool Genk biedt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit alle lagen van de bevolking. Alle leerlingen krijgen gelijke kansen binnen het onderwijsproject. 

Lees verder
€7.500

Groep INTRO vzw

Groep INTRO maakt samen met medewerkers, partners en bedrijven werk van persoonlijke groei en dit via arbeid, vorming en begeleiding.

Lees verder
€7.500

De Berk

De Berk is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor jongens en meisjes van 2,5 tot 13 jaar. Zij richten zich vooral tot kinderen met leerstoornissen, kinderen met een lichte mentale handicap, kleuters en lagereschoolkinderen met autisme of met een matige tot ernstige mentale handicap.

Lees verder
€7.500

Gym 90 Beringen vzw

Turnclub Gym 90 Beringen vzw staat voor veelzijdig bewegen met een breed, laagdrempelig en eigentijds trainingsprogramma. Wij bieden gymnastiek en dans aan op een opvoedkundige, fysieke en sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze.

Lees verder
€2.000

JKVG vzw

JKVG vzw werd in 1975 opgericht om de jongerenwerking binnen KVG verder uit te bouwen. De organisatie breidde haar werkzaamheden uit naar tewerkstelling voor personen met beperkingen.

Lees verder
€7.500

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is actief in het kader van Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming. Ze bieden verblijf, begeleiding en afhandeling van delicten voor verschillende doelgroepen van jongeren.

Lees verder
€1.000

Judoclub Meeuwen-Gruitrode vzw

Judoclub Meeuwen-Gruitrode werkt op een inclusieve manier en integreert sedert een achttal jaren personen met een beperking in de reguliere clubwerking. Alle trainers zijn in het bezit van het diploma ‘begeleiden van judoka’s met een beperking.

Lees verder
€7.500

KIDS vzw

KIDS vzw biedt dagopvang, onderwijs, verblijf en mobiele begeleiding aan minderjarigen en volwassenen met doofheid of slechthorendheid, taal- en spraakstoornissen en autisme-gerelateerde problematieken.

Lees verder
€7.500

Koninklijke Sporting Hasselt vzw

Koninklijke Sporting Hasselt is een voetbalvereniging met een jeugdafdeling. De club is toegankelijk voor iedereen. Door middel van projecten wilt Sporting Hasselt ook kinderen en jongeren uit kansarme buurten de stap naar het verenigingsleven doen zetten.

Lees verder