Limburgse Stichting Autisme

De Limburgse Stichting Autisme biedt thuisbegeleiding voor gezinnen met een persoon met autisme. Thuisbegeleiding bij kinderen wil in de eerste plaats opvoedingsbijstand aan de ouders verlenen om samen met de ouders te helpen zoeken naar oplossingen om concrete vragen aan te pakken. Dit kan gaan over zowel specifieke problemen zoals tekorten in communicatie, relaties, verbeelding of niet-specifieke problemen zoals bij vb. slaap-, eet-, gedrags- of zindelijkheidsproblemen.

Project: ImPACT trainingsprogramma voor professionelen: verhogen van sociale betrokkenheid in spel en taal bij jonge kinderen (met of zonder ASS)

Het ImPACT-project staat voor ‘Improving Parents As Communication Teachers’, ofwel ‘ouders versterken als lesgevers in communicatie’. Het is een programma waarbij socio-communicatieve vaardigheden gebruikt worden bij de dagelijkse routines en natuurlijke interacties met het kind. Door middel van speelse technieken leert het kind zich verder te ontplooien in de vier kernvaardigheden van het ImPACT-programma nl. spel, communicatie, imitatie en sociale betrokkenheid. Door deze technieken vroegtijdig in te zetten kan een stevige basis gelegd worden voor de socio-communicatieve vaardigheden, bevordert het welbevinden en vermindert gedragsproblemen. De organisatie start ook met een dagcursus voor professionelen.

Uit ervaring ziet men dat de ImPACT-principes duidelijk merkbaar zijn op de evolutie van jonge kinderen met ASS. Door professionelen hierin te betrekken, kan een optimale stimulering van de sociale betrokkenheid in taal en spel van jonge kinderen ondersteund worden. Hoewel dit programma specifiek ontwikkeld is voor kinderen met ASS, kunnen ook andere kinderen baat hebben bij deze speelse technieken, zodat de techniek breder ingezet kan worden door de professionelen.

 

Steun door ehvl
€3.200
Organisatie
Limburgse Stichting Autisme
Limburgse Stichting Autisme 2019