Molenberg vzw

Molenberg vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen.

Project: KOALA Bilzen: Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding in combinatie met kinderopvang 

Door het organiseren van ouder-en kindactiviteiten en kinderopvang in groepsverband voor kinderen tussen 0 en 3 jaar wordt het sociaal weefsel van de gezinnen versterkt. Door linken te leggen en samen te werken met lokale partners wordt men de verbindende factor tussen het gezin en het lokale aanbod van voorzieningen en diensten.

Ouders krijgen, dankzij de nieuwe opvang mogelijkheden, de kans om te gaan werken en hun sociaal isolement te doorbreken. De kinderen op hun beurt krijgen extra ontwikkelingskansen en leren belangrijke sociale vaardigheden. In de opvang wordt eveneens gestreefd naar integratie van modale en kansarme gezinnen.

Via de ouder-en kindactiviteiten gaat men de kansarme gezinnen sterker maken. Er worden o.a. ontmoetingsgroepen georganiseerd waar de gezinnen ervaringen kunnen delen, opvoedingsvragen kunnen stellen en waar zij positieve momenten met hun kinderen kunnen beleven. Tijdens de grotere activiteiten zijn ook de broers en zussen, vriendjes en vriendinnetjes en andere steunfiguren welkom, zodat de bredere omgeving betrokken wordt. 

Steun door ehvl
€4.600
Organisatie
Molenberg vzw
Molenberg 2019