MUS-E Belgium

Sinds 2000 neemt MUS-E Belgium een voortrekkersrol op binnen de participatieve kunsten. Als tweetalige organisatie brengt ze actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren ongeacht hun voorkennis of achtergrond. Deelnemers worden uitgenodigd in de wereld van kunstenaars te stappen tijdens co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding, experiment en dialoog centraal staan.

Project: Identify affairs

Een school is een belangrijke plaats in het leven van jongeren. Zeker voor jongeren die door migratie hier terecht zijn gekomen op een belangrijk moment in hun leven, de adolescentie. Jonge adolescenten zijn op zoek naar een plek om zich thuis te voelen en zich verder te ontplooien als individu, op zoek naar een groep waar ze bij kunnen horen, ….

Dat geldt zeker voor de OKAN leerlingen van Campus Hast. Campus Hast is een nieuwe, samengestelde school, m.a.w. een school die zelf nog op zoek is naar haar identiteit, waardoor de jongeren weinig/nog geen voeling hebben met hun school als plaats. 
Met dit project geeft men OKAN leerlingen de kans om te verbinden en als individu betrokken te zijn bij het ontwikkelen van een collectieve identiteit. 

De samenwerking tussen de betrokken leerkrachten, de directie, kunstenaars en MUS-E is belangrijk met het oog op duurzaamheid voor de toekomst van de jongeren en de school. In tweede instantie is het de bedoeling om kunst en cultuurpartners te betrekken als toonplaats en als partner in toekomstige projecten.

 

Steun door ehvl
€7.350
Organisatie
MUS-E Belgium
MUS-E Belgium 2019