O.C. Sint-Ferdinand vzw

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorgaanbod aan aan jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding biedt het O.C. ook ambulante begeleiding aan.

Project: PAARDenKRACHT neemt de teugels in eigen handen

Kinderen, jongeren, ouders en begeleiders ervaren dat paarden veel meer zijn dan enkel een leuke hobby. Sint-Ferdinand gebruikt paarden als opvoedmiddel. Een paard werkt als een spiegel, het absorbeert en reageert en dit zonder te oordelen. Alles begint allemaal naast het paard. Via de verzorging wordt een veilige basis ontwikkeld om daarna over te gaan tot het berijden van het paard. 

“Het” kernwoord is VERBINDEN. Het aanbod is erop gericht om iedere jongere zichzelf te laten zijn, een veilige plek te bieden om van daaruit te groeien. In eerste instantie is er vooral verbinding tussen de jongere, het paard en zijn begeleider binnen individuele sessies. Gaandeweg vergroten ze het contact naar hun leeftijdsgenoten, het gezin, de familie en zijn omgeving. Als kers op de taart is er het paardenkamp tijdens de vakantie waar ze alle aangeleerde vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Door het werken met paarden ervaren de jongeren bepaalde kwaliteiten die belangrijk zijn in het dagelijkse leven. Verder gaan ze aan de slag met thema’s zoals grenzen aanvoelen en stellen, bewust en consequent handelen, zelfvertrouwen,….

 

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
O.C. Sint-Ferdinand vzw
O.C. Sint-Ferdinand 2019