Open Thuis Limburg

Open Thuis Limburg assisteert en ondersteunt personen met een beperking in een zelfstandig leven. Deze ondersteuning is mogelijk op alle vlakken van het dagelijks leven o.a. administratie, opvoeding, relatie, huisvesting, financiën en tewerkstelling.

Project: Kan ik er ook bij zijn? Ondersteuning aan jongeren die hun ouders beperkt zien

Kinderen en jongeren die niet thuis verblijven, omwille van verschillende redenen, zien hun natuurlijke ouders slechts beperkt. Een bezoekregeling is vaak slechts enkele uren per week, tweewekelijks of maandelijks en vindt bovendien meestal plaats in de instelling of het pleeggezin waar het kind verblijft. Hierdoor voelen de ouders zich begrensd in hun vrijheid om met hun kind te doen wat ze graag willen. Zelf een activiteit organiseren is daarnaast moeilijk om wille van verschillende randvoorwaarden, zoals financiën, mobiliteit, tijd enz. De ouders weten ook niet hoe ze zo’n bezoekmoment zo optimaal mogelijk invullen. 

Via dit project wil men activiteiten organiseren waarbij we de ouders samen met hun kinderen educatieve doe-gerichte activiteiten aanbieden. Dankzij het project “Kan is er ook bij zijn?” krijgen ze de kans om hun ouder-kind relatie te herstellen en/of versterken. Door samen met de ouders deze activiteiten te doen leren de jongeren al doende positieve ervaringen op en versterken ze zichzelf met een aantal vaardigheden. De ouders krijgen de kans om opnieuw ‘ouder’ te zijn en dit binnen een veilige omgeving met eventuele ondersteuning van een opvoeder/begeleider. Doordat de ouders ook samen met andere ouders, die in een soortgelijke situatie zitten, in contact komen, wordt hun sociaal isolement doorbroken.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Open Thuis Limburg
Open Thuis 2019