CKG Molenberg

CKG Molenberg biedt pedagogische begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit kan bestaan uit korte of langere opvang in een leefgroep, begeleiding aan huis,  deelname aan dagcentrum Het Spoor of de training van TripleP of Stop 4-7. Ouders en kinderen komen één dag per week naar Het Spoor in Maasmechelen om samen met de begeleiding en enkele andere ouders te werken aan de pedagogische problemen die ze ervaren.

Project: Ouders en kinderen spelen samen in dagcentrum” Het Spoor” om de ontwikkeling te stimuleren.

Met dit project zet CKG Molenberg in om de interactie tussen ouder en kind te vergemakkelijken en de ontwikkeling van het kind op verschillende domeinen te bevorderen. Het Spoor focust op de allerkleinsten (0 tot 6 jaar) zodat er reeds voordat ze naar school gaan gewerkt wordt aan ontwikkeling en hechting. Door middel van spelmateriaal voor creatief spel (fijne motoriek), buitenspel (grove motoriek), fantasiespel en taalspelen leren en ervaren ouders wat het is om samen met hun kind te spelen en te leren.

Steun door ehvl
€1.340
Organisatie
CKG Molenberg
CKG Molenberg 2020