De Appelboom

De Appelboom is een behandelingscentrum in Genk voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis met een matige tot ernstige graad van disfunctioneren, al dan niet met een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen waarbij ten gevolge van een aangeboren stoornis in de hersenwerking de ontwikkeling van relaties met anderen, communicatie en verbeelding afwijkend verlopen. Het centrum richt zich specifiek tot kinderen vanaf 2,5 jaar. Jaarlijks worden er 15 kleuters in 4 leefgroepen in de Appelboom behandeld.

Project: Kampbeleving voor kleuters met ASS die revalidatie volgen in De Appelboom

Het project “kampbeleving” is bestemd voor alle kleuters die bij De Appelboom in behandeling zijn. Ze leren functioneren in een vreemde context, een nieuwe situatie maar met vertrouwde personen. Bedoeling is de overgang naar schoolse activiteiten (zeeklassen, bosklassen, uitstapjes) te vergemakkelijken en hen voor te bereiden op grotere uitstappen met het gezin. Daarnaast leren de opvoeders en therapeuten de kleuters ook kennen in nieuwe situaties om zo een beter zicht te krijgen op hun zorgvragen rond o.a. het slapengaan, dagelijkse verzorging enz.

Steun door ehvl
€1.550
Organisatie
De Appelboom
De Appelboom 2020