KOALA Tongeren

Molenberg vzw is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun gezin. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen. Het Huis van het kind Tongeren en CKG Molenberg zijn uitvoerende partners binnen dit project.

Project: KOALA Tongeren: Kind- en Ouderactiviteiten Lokale Armoedebestrijding

Koala Tongeren ontwerpt een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang. Koala werkt voornamelijk preventief: het vroeg ingrijpen bij deze maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroot de ontwikkelingskansen van de kinderen op cognitief (puzzelen, blokken), motorisch (tekenen, klimmen, fietsen), zintuigelijk, taal (liedjes zingen, verhaaltjes vertellen) gebied. Ouders krijgen pedagogisch versterkende vaardigheden en leren via ontwikkelingsbevorderend spelaanbod rond thematieken als peuterpuberteit, zindelijkheid, grenzen stellen enz. Daarnaast zorgt het geïntegreerd aanbod tevens voor doorverwijzing en toeleiding naar derden.

Steun door ehvl
€2.050
Organisatie
KOALA Tongeren
KOALA Tongeren 2020