Art 27 vzw 

Art. 27 van de mensenrechten: ‘Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur, en om deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap.’ Vanuit dit mensenrecht focust de vzw op een breed publiek met specifieke aandacht voor wie toeleiding tot cultuur moeilijk is. Het Berenhuis, centrum voor taalactivering en kunsteducatie, ontvangt klassen om op een ludieke en interactieve manier te fantaseren met spontane oefenkansen Nederlands.

De Berenkrant

Kwetsbare kinderen en jongeren krijgen tijdens de zomermaanden een abonnement op de Berenkrant. De Berenkrant is een interactieve spreekbuis voor ludieke leerkansen en laagdrempelige ontmoeting. De Berenpostbode komt wekelijks op een vast moment langs via een voordeurbezoekje om de krant vol ludieke taal- en rekenspelletjes, verhalen, interviews en wedstrijden te brengen. Doorheen de weken wordt het een interactief medium dat de kinderen en hun ouders gedeeltelijk zelf invullen. Door de voordeurcontacten ontstaat een vertrouwensrelatie en wordt gepeild naar de bestaande noden en welzijn.

Steun door ehvl
€3.000
Organisatie
Art 27 vzw
Art 27 vzw