BuSO Ter Engelen

BuSO Ter Engelen heeft als doel jonge mensen te helpen hun eigen weg te vinden in het leven en in de samenleving van vandaag en morgen. Ze biedt hulp door leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij; onderwijs op maat van de leerling. Het beschikt o.a. over een brede omkadering van onderwijzend personeel, speciaal opgeleid personeel, over logopedisten, kinesitherapeuten en over permanente begeleiding vanuit een CLB. Dit om elk kind of elke jongere te kunnen bieden waar hij recht op heeft.

Rustmomenten ter ondersteuning van talentontwikkeling

Veel van de leerlingen van BuSO Ter Engelen ondervinden last van een overvloed aan prikkels en drukte tijdens de pauzes. Deze onrust trekt zich door doorheen de hele dag en later ook in de thuissituatie. BuSO ter Engelen wil een middagaanbod voorzien gebaseerd op de talentontwikkeling van de leerlingen. De bedoeling is om leerlingen te laten kennismaken met een ruim aanbod van vrijetijdsbestedingen. Samen met hen wordt bekeken welke interesses er zijn; waar de leerlingen zich in kunnen ontplooien. Ze beogen met dit project de ouders te betrekken om daardoor ook de kinderen te kunnen laten doorstromen naar het reguliere vrijetijdsaanbod in hun buurt.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
BuSO Ter Engelen
BuSO Ter Engelen