Het LeONhuis – vzw. Kan. Triestscholen

LeOn staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LeOnhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept in hartje Hasselt dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt of wijk. Het LeONhuis maakt de brug tussen onderwijs en welzijn met het oog op gelijke (onderwijs)kansen van elk kind/elke jongere. In het Leonhuis is iedereen welkom: kinderen, ouders, leerkrachten en onderwijsbetrokkenen, maar ook vrijwilligers en buurtbewoners. Iedereen krijgt de kans een zinvolle rol te vervullen, die aansluit bij eigen talenten, bij eigen passie. Dit leidt tot een doorbreken van muren tussen culturen, waardoor onderlinge bestuiving en bevruchting mogelijk is die leidt tot een ongeziene rijkdom wanneer iedereen het beste van zichzelf kan geven. Het LeOnhuis bouwt mee aan een transculturele samenleving, waar nieuwe burgerzin een feit is én ‘SAMENkracht‘ het toverwoord.

Ik kan, ik wil, ik durf: mijn groeivitaminen voor een veerkrachtig leven

Met hun dagelijkse werking wil Het LeOnhuis de maatschappelijke participatie bevorderen van ruim 150 kinderen van 3 tot 18 jaar uit meer dan 70 kwetsbare, kans- en taalarme, krap behuisde gezinnen in Hasselt. Ze bieden een 6 op 7-dagen aanbod voor kinderen en ouders: vrijetijdsactiviteiten, taalverrijking, individuele begeleiding op maat, culturele uitstappen etc. Met dit project willen ze doelgericht een divers vrijetijdsaanbod voorzien met oog op verkenning en ontwikkeling van talenten van de deelnemende kinderen/jongeren met als uiteindelijke doel doorstroming naar het reguliere vrijetijdsaanbod.

Covid: Digitale ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren in het LeOnhuis.

Covid heeft de nood tot extra digitale ondersteuning van kwetsbare kinderen en hun ouders blootgelegd. Het LeONhuis wil hen de nodige tools aanleren om mee te zijn op de digitale snelweg. Door de coronacrisis stoot het LeONhuis ook op extra kosten voor huiswerkbegeleiding, vrijwilligerswerking, herstelling aan digitale materialen, extra educatief materiaal ter ondersteuning van het voorkomen van leerachterstand, activiteiten ter bevordering van de ouderparticipatie, individuele ondersteuning van gezinnen,…  Extra middelen om deze zeer dringende noden op te vangen, zijn zeer welkom!

Steun door ehvl
€11.500
Organisatie
Het LeONhuis – vzw. Kan. Triestscholen
Het LEONhuis – vzw. Kan. Triestscholen