Kath. schoolvereniging Meulenberg vzw De Kindcampus

De Kindcampus is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in Meulenberg. Het heeft als doel educatie, recreatie en ontwikkeling van alle kinderen in Meulenberg te vergroten. De Kindcampus wil een kansen- groene- en open campus zijn voor iedereen; inclusief en divers: peuters, kleuters, lagere school kinderen, tieners, ouders en buurtbewoners. Deze unieke plek is zo een verbindingsmagneet tussen alle kinderen – hun ouders en hun buurt.

Taalnest op De Kindcampus

De Kindcampus wil een taalnest uitbouwen als inter-talige ontmoetingsruimte binnen en buiten de site Meuleberg. Het is de bedoeling om met alle actoren een TAALNEST uit te bouwen in het kader van een brede LEER-en LEEFomgeving. Taal in zijn meest diverse vorm (muziek-lezen-digitaal-expressie, enz ). Het project heeft als doel kansarme en kansrijke kinderen de mogelijkheden te bieden om samen te spelen, leren en sporten om daardoor verbinding en inclusie tot stand te brengen. Het aanbod wordt gedragen door een gemeenschappelijk streven naar gelijke kansen voor elk kind/jongere.

Steun door ehvl
€7.000
Organisatie
Kath. schoolvereniging Meulenberg vzw De Kindcampus
Kath. schoolvereniging Meulenberg vzw De Kindcampus