Steunfonds Sint-Oda – Stijn vzw

Sint Oda is een dienstencentrum voor mensen met een ernstige meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking. Je kan er terecht voor een ruim en onderscheidend zorgaanbod op maat. Telkens op een warme en hartelijke manier en geheel volgens de noden van de zorggebruikers. Bij Sint Oda kan en mag je je unieke zelf zijn. Ze gaan steeds uit van de mogelijkheden die er zijn, zodat de zorggebruikers de kans krijgen om een fijn en gelukkig leven te leiden. Sint Oda kiest ervoor om zijn zorggebruikers persoonlijk aan te spreken, hen centraal te stellen. Hun inbreng vinden ze heel erg belangrijk. Hun eigen behoeften, keuzes en verlangens moeten aan bod kunnen komen.

Snoezelen, waar en wanneer ik wil

Personen met een verstandelijke beperking zijn vaak meer ingesteld op lichaamstaal en lichaamscontact. Snoezelen prikkelt de belangrijke zintuigen waardoor ze hun emoties en gevoelens kunnen uiten. Door corona waren de zorggebruikers niet alleen gescheiden van hun ouders/familieleden. Ze waren ook geïsoleerd van hun ontspanningsmogelijkheden en noodzakelijke therapieën voor maximale ontwikkeling. Daarom wil Sint Oda met dit project inzetten op mobiele snoezelunits die zowel in de woonkamer als in de badkamer kunnen gebruikt worden. Deze hydro-snoezelkarren bieden zorg op maat ten top.

Steun door ehvl
€15.000
Organisatie
Steunfonds Sint-Oda – Stijn vzw
Steunfonds Sint-Oda – Stijn vzw