Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

€14.300

Domo Hasselt vzw

Domo Hasselt biedt gezinsondersteuning “aan huis” aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

Lees verder
€6.000

CKG ‘t Hummelhuis – De Hummeltjes vzw

Het CKG wil het hele gezin meenemen in het ontdekken van alles wat buiten spelen van voordelen biedt en samen avonturen beleven in de buitenlucht.

Lees verder
€5.500

CAR Hasselt/Genk – vzw LITP

Het CAR biedt ambulante begeleiding aan kinderen met verschillende problematieken. 1 van de prioritaire doelgroep zijn kinderen met een gehoorstoornis en cochleair implantaat.

Lees verder
€5.000

BuSO Ter Engelen

BuSO Ter Engelen biedt hulp door leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij; onderwijs op maat van de leerling.

Lees verder
€7.000

BuSO De Wissel – provinciale school

BuSO De Wissel is een provinciale school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 1-2-3-4.

Lees verder
€7.500

BuSO De Dageraad

BuSO De Dageraad maakt deel uit van het GO! onder Scholengroep GO! Next. Als school voor buitengewoon onderwijs zetten ze in op de talenten van elke leerling.

Lees verder
€7.500

Basisschool De ZonneWijzer

Al experimenterend, uitproberend, zoekend en evaluerend komt Basisschool De ZonneWijzer tot een maatgericht en vernieuwend leesbeleid.

Lees verder
€8.250

Auxilia vzw regio Limburg

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die leerhulp geeft aan kinderen en jongeren in kansarmoede.

Lees verder
€6.250

Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet in het zinvol invullen van vrije tijd voor kinderen, jongeren en (jong)volwassen met een autisme spectrum stoornis.

Lees verder
€14.500

Atlas College Genk

Atlas College verplaatst het traditionele onderwijsconcept naar een winkelpand en doorbreekt hiermee de sleur en routine van kwetsbare, niet gemotiveerde jongeren.

Lees verder
€3.000

Art 27 vzw

Het Berenhuis, centrum voor taalactivering en kunsteducatie, ontvangt klassen om op een ludieke en interactieve manier te fantaseren met spontane oefenkansen Nederlands.

Lees verder