Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

€9.000

Vzw Youth of Rose

Vzw Youth of Rose is opgericht door studenten met als doel iets terug te doen voor de samenleving. Studeren is niet altijd evident en zeker niet voor kinderen en jongeren die in kansarmoede leven.

Lees verder
€7.500

VZW IMVOWA - basisschool De Bladwijzer

Basisschool de Bladwijzer is een kleine buurtschool gelegen in een kansarme wijk in Waterschei. Heel wat van de ouders zijn laagopgeleid en/of hebben een andere thuistaal van het Nederlands, wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Lees verder
€6.659

Huize Sint Augustinus vzw

Huize Sint Augustinus vzw is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en begeleidt kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen en dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Lees verder
€7.500

Turkse Rangers

De Turkse Rangers is een voetbalclub in Genk met 10 jeugdploegen en ongeveer 150 jeugdspelers en is sterk ingebed in de Genkse gemeenschap, voornamelijk deze met Turkse origine.

Lees verder
€5.000

Open thuis

Open Thuis ondersteunt personen met een (vermoeden van) beperking in hun streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De ondersteuning kan integraal op alle vlakken van het leven zijn (wonen, administratie, financiën, huishouden, gezondheid, tewerkstelling, vrije tijd…).

Lees verder
€5.000

OCMW Hasselt

Vrije tijd is een basisrecht en belangrijk opvoedingsmilieu voor kinderen! OCMW Hasselt wil ervoor zorgen dat elk kind hiertoe de kansen krijgt.

Lees verder
€9.000

KIDS vzw

KIDS vzw is een zorg- en onderwijsvoorziening voor kinderen en jongeren met ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€3.500

KBM-Z de ZonneWijzer

Basisschool de ZonneWijzer is gelegen in Opgrimbie, Maasmechelen. De school heeft twee ingangen, een poort aan de Schoolstraat en een klein poortje richting de wijk “Klein Spanje”. De kinderen op school vormen een mooie mengeling van deze twee toegangen.

Lees verder
€6.000

Katholieke Centrumschool Mater Dei - Genk

Basisschool Mater Dei in Genk is een katholieke school in het centrum van Genk met 350 leerlingen. De leerlingen weerspiegelen de diversiteit in Genk.

Lees verder
€5.250

Vzw Jeugdzorgcentrum - leefgroep Hagenhoven

Vzw Jeugdzorgcentrum is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg die bestaat uit 3 residentiële afdelingen en 1 dagcentrum.

Lees verder
€6.000

Home-Start Domo vzw

Home-Start gelooft dat sociale steun en een sterk netwerk in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie.

Lees verder

Heem vzw

Heem vzw is een tijdelijke, besloten verblijfplek voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die zich in een onveilige opvoedingssituatie bevinden en, fysiek of mentaal, onbereikbaar zijn voor noodzakelijk geachte hulpverlening.

Lees verder
€6.000

Gigos vzw

Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt Gigos vzw zich prioritair tot jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities.

Lees verder
€2.500

Don Bosco Genk

Don Bosco Genk is een secundaire school met afstudeerrichtingen in het TSO en BSO. On de eerste graad telt de school een kleine 67% leerlingen met GOK-indicatoren, wat gelijk staat met Gelijke Onderwijskansen indicatoren.

Lees verder
€10.000

Domo Hasselt vzw

Domo Hasselt ondersteunt gezinnen met een kleine portemonnee, vanaf de zwangerschap tot 12 jaar door in te zetten op ondersteuning aan huis.

Lees verder