Domo Hasselt vzw

Domo Hasselt ondersteunt gezinnen met een kleine portemonnee, vanaf de zwangerschap tot 12 jaar door in te zetten op ondersteuning aan huis.

Ouders positief betrekken!

Door vrijwilligers aan huis te laten gaan worden de ouders versterkt en de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot. De vrijwilligers helpen ouders evenwicht te krijgen tussen hun draaglast en draagkracht zodat ze hun ouderlijke vaardigheden optimaal kunnen inzetten.

Om deze aanpak ook in Haspengouw te kunnen uitbouwen wordt het project verder uitgerold. Daarnaast wil het project “Ouders positief betrekken!” werken aan perspectiefverbreding rond gedeeld ouderschap.

Domo Hasselt wil gedeeld ouderschap breder invullen, enerzijds door vaders te stimuleren om actief met hun kinderen bezig te zijn en anderzijds door het belang van brede, door de samenleving gedragen ondersteuningsmogelijkheden voor ouders te beklemtonen. Om kinderen alle kansen te geven, is er immers meer nodig dan een ouderpaar dat zich 100% en complementair inzet. Positief betrokken ouderschap is het Domo jaarthema voor 2022, en middels activiteiten voor kinderen en ouders, wil Domo een ruimte creëren om met ouders in maatschappelijk kwetsbare posities te praten over gedeeld ouderschap, over de invulling van vader- en moederrollen,… zodat nieuwe perspectieven kunnen ontstaan en het begrip een betekenisvolle én haalbare invulling krijgt.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
Domo Hasselt vzw
Domo Hasselt vzw