Don Bosco Genk

Don Bosco Genk is een secundaire school met afstudeerrichtingen in het TSO en BSO. On de eerste graad telt de school een kleine 67% leerlingen met GOK-indicatoren, wat gelijk staat met Gelijke Onderwijskansen indicatoren. Genk is bovendien een stad met een enorm hoog percentage kansarmoede (25%).  En dit manifesteert zich eerder bij BSO-leerlingen dan bij ASO-leerlingen. Iets meer dan 56% van de inwoners van Genk is bovendien  van buitenlandse origine. Dat levert in bepaalde gevallen een achterstand op in de kennis van het Nederlands. En ook deze groep is goed vertegenwoordigd op Don Bosco. Daarom richt de school zich met dit project net op de BSO-leerlingen van de eerste tot en met de derde graag die minder scoren op gebied van taal.

Lezen maakt een verschil. Project om gelijke kansen te bieden aan onze leerlingen door het aanbieden van recent en aantrekkelijk leesmateriaal dat aangepast is aan het leesniveau, de interesse en de culturele achtergrond van elke leerling.

Don Bosco Genk wil immers al haar leerlingen kansen geven in de maatschappij!

Diverse onderzoeken tonen aan dat het taalniveau van een jongere een grote invloed heeft op zijn of haar onderwijsloopbaan en dus op zijn of haar carrièremogelijkheden op de arbeidsmarkt. De huidige trend van dalende leerprestaties in Vlaanderen lijkt verband te houden met de socio-economische status en thuistaal van de leerling. De kloof tussen sterk en zwak presterende leerlingen neemt bovendien toe. Het schoolbeleid van Don Bosco Genk inzake gelijke kansenonderwijs wil daarom ook volop inzetten op het verhogen van de taalvaardigheid, en meer specifiek het verbeteren van het leesniveau, van haar leerlingen. 

Daarom wil de school de leerlingen laten werken met aantrekkelijk en recent leesmateriaal, aangepast aan de interesses én het leesniveau van haar vele kwetsbare leerlingen. Hiertoe zal elke klas in de b-stroom een boekkoffer krijgen en wordt een schoolbibliotheek aangelegd met motiverend leesmateriaal voor alle jongeren.

Steun door ehvl
€2.500
Organisatie
Don Bosco Genk
Don Bosco Genk