KIDS vzw

KIDS vzw is een zorg- en onderwijsvoorziening voor kinderen en jongeren met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het inclusieve beleid zorgt ervoor dat meer kinderen en jongeren in de samenleving worden geholpen (ondermeer via diensten van KIDS), maar zorgt er dus ook voor dat de doelgroep van KIDS complexer is geworden door een toename van meervoudige problematieken en specifiek gedragsproblemen. De corona pandemie heeft de situatie bovendien alleen maar moeilijker gemaakt.

OpPEPpers ... hefbomen voor jongeren in coronatijden! 

Talrijke kinderen en jongeren die onderwijs of begeleiding volgen bij KIDS kampen met trauma’s uit het verleden én heden, waardoor een aangepaste trauma-sensitieve manier van werken en omgaan nodig is. Het huidig aanbod van KIDS volstaat niet meer om kwaliteit van leven en de toekomst van de kinderen en jongeren te garanderen. Er is meer nood aan therapeutische interventies, door de toename van gedragsproblemen, angst- en depressieklachten.

OpPEPpers is een psycho-educatief project om kinderen en medewerkers sterker in hun schoenen te laten staan en de impact van trauma’s te milderen en bespreekbaar te maken. OpPEPpers beoogt de ondersteuning op maat van leerlingen en bewoners van 12 tot 18 jaar. Door middel van workshops, nieuwe materialen, bijkomende vrijwilligers e.d wil KIDS de kansen tot open communicatie verhogen bij kinderen, jongeren, maar ook bij de medewerkers én hun veerkracht verhogen, en dit in samenwerking met ouders, broers, zussen, school en andere belanghebbenden.

Steun door ehvl
€9.000
Organisatie
KIDS vzw
KIDS vzw