BuBaO de Wikke

BuBao de Wikke is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor kinderen met een matige en ernstige mentale beperkingen, kinderen met gedragsmoeilijkheden en emotionele beperkingen en autisme. Deze kinderen hebben nood aan een intensief ondersteuningstraject om een aantal basisvaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen om maximale ontplooiingskansen na te kunnen streven. Ze hebben meer dan andere kinderen nood aan een stimulerende omgeving.

Samen durven praten in de veilige bescherming van een praathuis.

1 op 5 kinderen voelt zich niet goed in zijn vel. Door het inzetten van het praathuisje, dat via het BOM-team (Bewust Omgaan Met elkaar) wordt geïntroduceerd wil BuBao de Wikke leerlingen laten voelen dat het in een veilige omgeving belangrijk is om over hun gevoelens en emoties te praten. Ze krijgen de kans om hun eigen weg hierin te vinden, te ontdekken, te ervaren. Door de gesprekken met leeftijdsgenoten of klasleerkrachten te stimuleren kunnen we preventief werken en hebben niet alle kinderen nood aan gespecialiseerde hulpverleners.

Steun door ehvl
€4.100
Organisatie
BuBaO de Wikke
Locatie
Maaseik