Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Streekfonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€.

Veel leesplezier!

€1.000

Samenwerkingsverband Gezin Centraal

Gezin Centraal Noord-Limburg bestaat uit organisaties in Noord- en West- Limburg die jeugdhulp bieden op de 0de en 1ste lijn. Dit samenwerkingsverband gaat voor ‘1gezin 1plan’; en zet hierbij in op de sterktes van het gezin, de jongere en hun netwerk in een traject op maat. 

Lees verder
€2.420

De Appelboom vzw

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.

Lees verder
€10.000

Ondersteuningsteam Genk-Maasland

Ondersteuningsteam Genk-Maasland ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs.

Lees verder
€7.000

Ondersteuningsnetwerk Limburg Zuid

Ondersteuningsnetwerk Limburg regio zuid ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs.

Lees verder
€14.500

KIDS vzw

KIDS vzw is een zorg- en onderwijsvoorziening voor kinderen en jongeren met ernstige communicatiebeperkingen door doofheid of slechthorendheid, autisme en/of taalontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€7.000

Kath. schoolvereniging Meulenberg vzw De Kindcampus

De Kindcampus wil een kansen- groene- en open campus zijn voor iedereen; inclusief en divers: peuters, kleuters, lagere school kinderen, tieners, ouders en buurtbewoners zijn allemaal welkom.

Lees verder
€4.500

Gemeente Herk-de-Stad

Kinderen en jongeren uit verschillende Herkse wijken en buurten bouwen met de hulp van ouders, grootouders, buren en vrienden samen aan De Herkse wensboom.

Lees verder
€1.750

Gemeente Lummen

Gemeente Lummen wil kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans geven om gebruik te maken van de fietsbibliotheek door de financiële en organisatorische drempels weg te nemen.

Lees verder
€9.000

Ferm Kinderopvang vzw

Met dit project wil Ferm Kinderopvang de onthaalouders aanzetten om op een enthousiaste manier aandacht te geven aan de taalontwikkeling van de opvangkindjes.

Lees verder
€14.300

Domo Hasselt vzw

Domo Hasselt biedt gezinsondersteuning “aan huis” aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

Lees verder
€6.000

CKG ‘t Hummelhuis – De Hummeltjes vzw

Het CKG wil het hele gezin meenemen in het ontdekken van alles wat buiten spelen van voordelen biedt en samen avonturen beleven in de buitenlucht.

Lees verder
€5.500

CAR Hasselt/Genk – vzw LITP

Het CAR biedt ambulante begeleiding aan kinderen met verschillende problematieken. 1 van de prioritaire doelgroep zijn kinderen met een gehoorstoornis en cochleair implantaat.

Lees verder
€5.000

BuSO Ter Engelen

BuSO Ter Engelen biedt hulp door leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij; onderwijs op maat van de leerling.

Lees verder
€7.000

BuSO De Wissel – provinciale school

BuSO De Wissel is een provinciale school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 1-2-3-4.

Lees verder
€7.500

BuSO De Dageraad

BuSO De Dageraad maakt deel uit van het GO! onder Scholengroep GO! Next. Als school voor buitengewoon onderwijs zetten ze in op de talenten van elke leerling.

Lees verder