Projecten

Exact 622. Dat is het aantal projecten die sinds 2004 financiële ondersteuning kregen. Goed voor een totaalbedrag van 3.409.734 miljoen euro.

In 2020 bedraagt de totale steun aan onderstaande 38 projecten 203.759 euro.

€10.000

Kinderdagverblijf Windekind

Kinderdagverblijf Windekind maakt deel uit van netwerk Hupsakee, een samenwerkingsverband tussen 4 kinderdagverblijven. Recent startten ze met een proefproject “inclusieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een specifieke zorgvraag”. Het gaat hier over kinderen met een mentale of motorische ontwikkelingsvertraging, een medische of gedragsproblematiek.

Lees verder
€3.280

Dienst Ambulante Begeleiding

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een beperking. Het kan gaan om een mentale, motorische, meervoudige beperking of een niet- aangeboren hersenletsel.

Lees verder
€10.000

Sint Oda

Dienstencentrum Sint Oda heeft een ruim zorgaanbod voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Sens-city, het activiteiten- en expertisecentrum van Sint Oda, onderdeel van de dienst Innovatie, zoekt voortdurend om de levenskwaliteit van hun bewoners te vergroten.

Lees verder
€10.000

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Mikado

GO! BSBO Mikado is een basisschool voor buitengewoon onderwijs, bedoeld voor kinderen met een motorische beperking (type 4), kinderen met autisme (type 9) en kinderen met leerproblemen. Sinds 2 schooljaren kunnen hier ook kleuters terecht.

Lees verder
€10.000

Dienstencentrum 't Weyerke

’t Trapke is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen tot 21 jaar met een ernstig meervoudige beperking en/of ASS. In ’t Trapke kunnen kinderen deeltijds of voltijds komen. ’t Trapke is gelegen in Dienstencentrum ’t Weyerke dat deel uitmaakt van vzw Stijn.

Lees verder
€10.000

BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth biedt opleidingsvorm 1, 2, 3 en 4 aan en geeft ondersteuning in scholen van het gewoon onderwijs. Er zijn reeds enkele leerlingen met een visuele problematiek in de school. Maar ook de jongeren met lees-, schrijf-, en leerproblemen hebben baat bij dit project.

Lees verder
€5.500

Ondersteuningsnetwerk knooppunt midden Limburg

Het ondersteuningsnetwerk heeft als missie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs te ondersteunen om zo samen te zorgen voor een optimale ontplooiing van de leerling zowel op schools vlak als op vlak van welbevinden. Het stuurt hiervoor ondersteuners uit die vanuit hun expertise vanuit het buitengewoon onderwijs een meerwaarde kunnen betekenen in de zorgbegeleiding van een leerling in het gewoon onderwijs. Wij richten ons op kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

Lees verder
€4.000

BuoBao De Wikke

BuBaO de Wikke biedt ervaringsgericht onderwijs op maat voor kinderen met een type 2-attest voor zowel kleuter- als lagere schoolloopbaan. Samen met een team van gespecialiseerde mensen (logo, kiné, ergo, kinderverzorgers, leerkrachten en vrijwilligers) doen ze zowel in de klas als in de brede omgeving ervaringen op en leren ze een aantal basisvaardigheden waardoor ze hun ontplooiingskansen maximaliseren.

Lees verder
€7.092

Sint-Gerardusscholen

Sint-Gerardus is een organisatie waar kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische of ernstig meervoudige beperking zichzelf kunnen zijn. Sint-Gerardus biedt niet enkel onderwijs en zorg op maat binnen het buitengewoon basis- en secundair onderwijs type 4 maar ondersteunt tevens leerlingen, leerkrachten en ouders binnen het gewoon onderwijs. Daarnaast bieden zij ook onderwijs aan huis (OAH) aan leerlingen die recht hebben op onderwijs maar niet kunnen functioneren binnen een schoolstructuur.

Lees verder
€5.200

't Trapke

’t Trapke is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen tot 21 jaar met een matig tot diep mentale of met een ernstig meervoudige beperking. 't Trapke is erkend voor 18 plaatsen. Kinderen kunnen deeltijds of voltijds komen.

Lees verder
€7.146

Het LEONhuis

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LEONhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt/wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving.

Lees verder
€6.000

MPI De Dageraad

MPI De Dageraad is een school voor buitengewoon onderwijs met een internaat van het GO! De school biedt onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking, leerstoornissen of autisme. 

Lees verder
€4.036

Dienst Ambulante Begeleiding

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een mentale, motorische, meervoudige handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Lees verder
€2.540

Fred

De organisatie Fred heeft als doel meer kinderen in contact te brengen met cultuur. Dit vanuit een gedeelde visie dat cultuur sociaal is en vorm geeft aan het samenleven. 

Lees verder
€3.110

G-Karateclub Leopoldsburg

G-Karate Leopoldsburgis een onafhankelijke club en richt zich op mensen met een beperking. De trainingen worden gegeven door internationaal geschoolde trainers met een hart voor deze doelgroep.

Lees verder