Steun geven

Grondgedachte van Een Hart voor Limburg is: samen staan we sterk. We hopen dan ook dat ons enthousiasme en onze inspanningen de vonk doen overslaan naar andere, nieuwe initiatieven. Want hoe meer mensen achter ons staan, hoe groter onze impact is.

Zowel als individu, organisatie, vereniging of bedrijf kan je samen met ons bouwen aan een Limburg waarin alle kinderen dezelfde kansen krijgen.

Geven met je hart

De eenvoudigste manier om de projecten van Een Hart voor Limburg te steunen, is door middel van een gift.

Lees verder

Organiseer je eigen actie

Iedereen kan Een Hart voor Limburg steunen door zelf een actie te organiseren of door financiële steun te geven aan acties georganiseerd door anderen.

Lees verder

Bloemen noch kransen

Wanneer u kiest om warme giften voor Een Hart voor Limburg mogelijk te maken, geeft u Limburgse kinderen kansen op een betere toekomst.

Lees verder

Nalatenschap

Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In je laatste wilsbeschikking kan je laten opnemen dat je een bepaald bedrag wilt doneren aan Een Hart voor Limburg. 

Lees verder

Partner worden

Al sinds het begin kan Een Hart van Limburg rekenen op waardevolle partners, die de werking ondersteunen. Door partner te worden van Een Hart voor Limburg toont een onderneming haar betrokkenheid bij de samenleving.

Lees verder