De eenvoudigste manier om de projecten van Een Hart voor Limburg te steunen, is door middel van een gift. Storten kan op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 - BIC KREDBEBB met vermelding "850112000 Een Hart voor Limburg". Elke gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar. Een maandelijkse storting vanaf €4 is dus reeds voldoende om een fiscaal attest te ontvangen. Je ontvangt dit attest automatisch van de Koning Boudewijnstichting in de maand maart volgend op het jaar van de schenking. 
 
Je kan Een Hart voor Limburg ook structureel helpen via een doorlopende opdracht. De Koning Boudewijnstichting telt op het einde van het jaar alles samen en bezorgt je een fiscaal attest in de maand maart volgend op het jaar van de schenking.

FAQ

Een Hart voor Limburg steunt jaarlijks verschillende projecten in Limburg. Deze worden zorgvuldig gekozen door een selectiejury, afhankelijk van de noden die er zijn. Het is dan ook niet mogelijk om een bepaald project te financieren.

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De gift moet minstens 40 euro bedragen per kalenderjaar 
  • De gift moet in geld gedaan zijn

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het fiscaal attest vermelde bedrag. Je moet altijd het totaal van de giften in je belastingaangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je in kalenderjaar x gedaan hebt en waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen. 
Je dient het fiscaal attest niet bij de aangifte te voegen maar dient dit wel bij te houden ter beschikking van de administratie. 

Als het totale bedrag van je giften minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal je automatisch in de maand maart van het daaropvolgend kalenderjaar van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest ontvangen.

Heb je vragen omtrent een gift?

Profielfoto Kristie Deckers

Kristie helpt je graag verder via 011/878 599.

Contacteer Kristie via e-mail