De eenvoudigste manier om de vele kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg te steunen, is door middel van een gift. Storten kan op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 - BIC KREDBEBB met met de gestructureerde mededeling ***185/0112/00057***. Betalen kan ook via deze online betaalpagina of via onderstaande QR code. Giften van minstens 40 euro (cumuleerbaar op 1 jaar) zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het bedrag.

Een maandelijkse storting vanaf €4 is dus reeds voldoende om een fiscaal attest te ontvangen. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Om recht te hebben op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift moet uw gift voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
  • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Met een fiscaal attest recupereer je 45% van je gift. Wij ontvangen nog altijd 100 % van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Zo kost een gift van 40 euro je maar 27 euro, want je krijgt 13 euro terug.

Hou rekening met volgende uitzonderingen:

  • Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn), dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 20% van het totale netto-inkomen en maximaal 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)
  • In geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag en als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.
QR code doneren

FAQ

Een Hart voor Limburg steunt jaarlijks verschillende projecten in Limburg. Deze worden zorgvuldig gekozen door een selectiejury, afhankelijk van de noden die er zijn. Het is dan ook niet mogelijk om een bepaald project te financieren.

Je hebt recht op een belastingvermindering van 60% van het bedrag van je gift als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De gift moet minstens 40 euro bedragen per kalenderjaar 
  • De gift moet in geld gedaan zijn

De belastingvermindering bedraagt 60% van het werkelijk gestorte en op het fiscaal attest vermelde bedrag. Je moet altijd het totaal van de giften in je belastingaangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je in kalenderjaar x gedaan hebt en waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen. 
Je dient het fiscaal attest niet bij de aangifte te voegen maar dient dit wel bij te houden ter beschikking van de administratie. 

Als het totale bedrag van je giften minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal je automatisch een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting ontvangen in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Heb je vragen omtrent een gift?

Profielfoto Kristie Deckers

Kristie helpt je graag verder via 011/878 599.

Contacteer Kristie via e-mail