15 jun 2020

Bijzondere projectoproep COVID-19 staat online

Naast onze jaarlijkse projectoproep, waarvoor 300.000 euro voorzien is, werden de krachten gebundeld met LSM (Limburg Sterk Merk) en de Provincie Limburg.  Deze samenwerking is goed voor een totaalbedrag van 125.000 euro en zal gebruikt worden om tegemoet te komen aan de grote onderwijsnoden waarmee we naar aanleiding van de coronacrisis meer dan ooit te kampen hebben.  

Via een bevraging bij een 100-tal organisaties, die werken met kwetsbare kinderen en jongeren, brachten we de middellange en lange termijn noden, als gevolg van de Coronoacrisis, in kaart.

In functie hiervan werd beslist om niet 1 maar 2 projectoproepen te lanceren. Via de bijzonder projectoproep COVID-19 gaan we de impact van de crisis terugdringen en ervoor zorgen dat heel wat Limburgse kinderen en jongeren die uit de boot dreigen te vallen toch terug de nodige aansluiting vinden.

Meer informatie over deze bijzonder projectoproep COVID-19 is hier terug te vinden.

Logo LSM en PL samen
Projectoproep COVID-19_beeld redactioneel artikel