02 apr 2020

De impact van Corona op mensen met een verstandelijke beperking

De richtlijnen rond Corona vragen veel van mensen met een verstandelijke beperking. Gewone dagelijkse activiteiten moeten ze vaker uitvoeren, zoals handen wassen, of mogen juist niet meer, zoals naar groepsbijeenkomsten gaan. Bovendien vallen sommige professionele steunfiguren weg, doordat zij zo veel mogelijk vanuit thuis werken.

Special Olympics nam daarom het initiatief om een online brochure te maken waarin het coronavirus op een aangepaste manier wordt uitgelegd voor personen met een verstandelijke beperking.

Special Olympics Belgium - Healthy Athletes, docenten van de Arteveldehogeschool (opleiding Audiologie) en leden van de Sig-intervisiewerkgroep Gehoor en Verstandelijke beperking vertaalden deze brochure en voegden er sclera picto’s aan toe. Ze hopen dat deze brochure enige houvast kan bieden voor mensen met een verstandelijke beperking. 


https://www.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/coronavirus_info_door_en_voor_personen_met_een_verstandelijke_beperking.pdf

Verder is er een (eveneens gratis) brochure met tips voor het omgaan met de psychologische effecten bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.


https://www.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/tips_voor_het_omgaan_met_de_psychologische_effecten_bij_mensen_met_een_verstandelijke_beperking_of_autisme_van_de_maatregelen_tegen_de_verspreiding_van_het_coronavirus.pdf