03 nov 2020

KBDB Limburg en alle Limburgse duivenliefhebbers steunen ook “Een Hart voor Limburg"

Dat de duivenliefhebbers van Limburg hun hart op de juiste plaats hebben zitten, wisten we reeds lang. Gedurende 30 jaar hebben ze via “Actie Zorgenkind” steun geboden aan de meest uiteenlopende instellingen binnen de provincie, waarbij deze jaarlijks deelden in het verzamelde bedrag dat ongeveer 25.000 euro per jaar bedroeg. Tijdens de laatste jaren van Actie Zorgenkind kwam een nieuw initiatief tot ontwikkeling waarbij er een wedvlucht werd georganiseerd ten voordele van “Kom op tegen Kanker”, een initiatief dat nog steeds loopt.

Het meest recente initiatief kwam van de provinciale afdeling van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond zelf waarbij er op alle provinciaal georganiseerde wedstrijden een klein bedrag gereserveerd wordt voor ‘Een Hart voor Limburg. Net als vorig jaar hebben de bijna 3000 duivenliefhebbers in onze provincie hun goede hart laten zien door het schenken van een bedrag van 4.500 euro.

Alle deelnemers aan de provinciale wedvluchten 2019 worden hierbij bedankt voor hun bijdrage hierin.

Niettegenstaande het jaar 2020 voor iedereen een moeilijk jaar is geweest – ook voor de beoefening van onze hobby – zullen we in 2021 toch trachten een mooi bedrag te kunnen overhandigen ten behoeve van zij die het niet gemakkelijk hebben in onze maatschappij.” Aldus Eric Dubois, provinciale secretaris KBDB Limburg.