19 mei 2020

Projectoproep 2021 staat online

In 2021 ondersteunt Een Hart voor Limburg opnieuw projecten die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (van o tot 18 jaar).

We hebben het dan over kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags– of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien.

Hiervoor hebben we maar liefst 300.000 euro vrijgemaakt om in te zetten op de rechtstreekse noden van deze kinderen en jongeren.

De projectoproep is gericht op initiatieven die kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen bieden en hun ontwikkeling stimuleren.

Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving.  

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of verstreken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz.

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die in Limburg met bovenvermelde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz.
               
            
Het Streekfonds heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.      
          
De geselecteerde projecten ontvangen een bedrag tot maximum 10.000 euro voor het basisproject en eventueel een extra steun van maximum 5.000 euro in de tegemoetkoming van specifieke Corona-noden.

Een projectvoorstel indienen kan enkel online tot 22 september 2020 middernacht.
Alle informatie en de link naar het online aanvraagformulier kan je hier terugvinden.