Missie, visie & waarden

Een Hart voor Limburg creëert kansen voor de meest kwetsbare in onze provincie. Concreet geven we financiële steun aan projecten die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Het gaat hier om kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in kansarmoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen.

We zijn een onafhankelijk fonds dat wil bouwen aan een solidaire samenleving waarin gelijke kansen gelden voor elk kind en waar ruimte is voor diversiteit. We doen dit op een heel lokaal niveau, door ieder jaar weer tientallen projecten uit alle Limburgse steden en gemeenten te steunen.

Om deze doelstelling waar te maken mobiliseren we zoveel mogelijk mensen, organisaties en bedrijven om samen met ons te investeren in een duurzame en solidaire samenleving.

De steun die we bieden, uit zich ook op andere manieren: ieder project krijgt een inhoudelijke opvolging. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze incubatorprojecten. Want naast individuele projectsteun zijn wij ook trekker van enkele organisatieoverschrijdende projecten om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren. 

Een verhaal apart

Wat in 2003 ontstond als een eenmalige, bescheiden benefietactie voor kankerpatiënten kreeg al snel een mooi vervolg. Een jaar later richtte Concentra Media het onafhankelijke Fonds op dat we vandaag nog altijd zijn, onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting. Elke dag schrijven we vol overgave verder aan een specifiek verhaal. Van Limburgers, door Limburgers en voor Limburgers.