Andrea Croonenberghs

 “Je moet in dit leven geluk hebben. Met het land waarin je geboren wordt, het gezin waarin je opgroeit, de erfelijkheid die je meedraagt. Kinderen die weinig kansen krijgen verdienen al onze steun. Wij moeten zorgen dat er voor hen en met hen iets gebeurt dat perspectieven creëert. Een Hart voor Limburg steunt projecten die er toe doen, die kinderen opvoeden, verzorgen, troosten, integreren, informeren, ontspannen en taalvaardig maken. Mijn steun hebben ze!”