Democo

Philip Demot, gedelegeerd bestuurder

"Als bouwbedrijf werkt Democo Group aan het bouwen van toegevoegde waarde voor mens en planeet. We doen dit via onze hoofdactiviteiten, maar ook door steun te verlenen aan maatschappelijke doelen met tastbare voordelen in lijn met onze missie en visie. De projecten van Een Hart Voor Limburg hebben een sterke sociaal-maatschappelijke impact die de solidariteit en verbondenheid tussen mensen in Limburgse steden en gemeenten vergroten. Met onze eigen roots in Hasselt zijn we dan ook trots deze organisatie duurzaam te kunnen steunen."

Meer partners