Drukkerij Jansen

Dirk Jansen, zaakvoerder

“Mijn vrouw en ik hebben zelf 2 kinderen en als we het geluk zien in hun ogen met de kleine dingen waarmee we hun gelukkig maken, dan beseffen we dat alles wat we doen gericht is op hun gelukkig te maken. Wij begrijpen echter zeer goed dat we in een bevoorrechte positie zitten waar we instaat zijn dit te verwezenlijken en wij begrijpen nog beter dat er vele kinderen zijn die niet door het geluk getroffen zijn. Daarom engageren wij ons bij Een Hart Voor Limburg, wij hopen hiermee andere kinderen te ondersteunen zodat ook bij hun het geluk in de ogen staat te lezen.”

Meer partners