Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

(Instituut O-L-Vrouw Maagd der Armen) KIDS

Het Instituut KIDS organiseert verschillende zorgvormen voor kinderen en jongeren met een handicap. ...

Lees verder

Absolutely free festival vzw

De vereniging AFF heeft tot doel internationale, socio-culturele, multimediale en artistieke activiteiten ...

Lees verder

Arktos Limburg vzw

Arktos wil samen met maatschappelijk kwetsbare jongeren stappen zetten op het vlak van zelfstandigheid, ...

Lees verder

BaBuo School de Berk

De Berk verschaft kleuter- en basisonderwijs en opvoeding aan kinderen met speciale noden zoals leerstoornissen ...

Lees verder

Balancirk vzw

Balancirk is een sportvereniging die circuskunsten organiseert en stimuleert. Door jongeren te laten kennismaken met ...

Lees verder

BC St-Elisabeth vzw

Het Begeleidingscentrum St-Elisabeth vangt personen met een handicap ...

Lees verder

BuSO De Wissel

De Wissel staat in voor de opvoeding en het onderwijs van jongeren die psychisch gekwetst zijn of ...

Lees verder

Buurtopbouwwerk Meulenberg vzw

Buurtopbouwwerk werkt aan de uitbouw van een goede buurtwerking waarbij de leef- en omgevingskwaliteit ...

Lees verder

CKG De Stap vzw

De Stap vzw begeleidt en vangt jonge kinderen op die acuut of occasioneel in een probleemsituatie ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met ...

Lees verder

DC Ter Engelen vzw

Ter Engelen draagt zorg voor en begeleidt kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. ...

Lees verder

De Puzzel Hasselt

Basisschool De Puzzel wil ervoor zorgen dat de ouders van de kleuters en van de kinderen van ...

Lees verder

De regenbOog vzw

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen aan ...

Lees verder

De Wiekslag vzw

De Wiekslag begeleidt en vangt kinderen en jongeren op in een problematische opvoedingssituatie. ...

Lees verder

Gastvrij Sint-Truiden vzw

De vzw bekommert zich om de problemen en de noden van vluchtelingen en asielzoekers. ...

Lees verder