Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

Basisschool Op het Boseind

Op het Boseind biedt onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen. Project: Spoma Spema Spoma Spema ...

Lees verder

Buso De Regenboog vzw

De Regenboog verstrekt onderwijs en opvoeding aan leerlingen met een mentale handicap en/of ...

Lees verder

Buso St. Elisabethschool vzw

Buso St. Elisabeth biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden, ...

Lees verder

Buso St. Elisabethschool vzw

Buso St. Elisabeth biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden, ...

Lees verder

CAW 't Verschil vzw

In Het Vluchthuis organiseert CAW 't Verschil anonieme, veilige en residentiële crisisopvang voor ...

Lees verder

CAW Sonar vzw

't brugHuis is een leer- en doecentrum van CAW Sonar waar achtergestelde moeders met jonge kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn (CMGJ) wil allochtonen helpen bij ...

Lees verder

CKG 't Hummelhuis vzw

't Hummelhuis begeleidt maatschappelijk kwetsbare gezinnen bij wie de opvoeding vastloopt of dreigt ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met minderjarigen ...

Lees verder

De Koepel vzw

Het gebouw De Koepel is een plaats waar verschillende organisaties met een sociaal, niet-commercieel ...

Lees verder

De Oever vzw

De Oever is een Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezinnen die ...

Lees verder

de regenbOog vzw

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen ...

Lees verder

Gastvrij Sint-Truiden vzw

Deze vzw bekommert zich om de noden en problemen van vluchtelingen en asielzoekers. Dat gaat van bemiddeling ...

Lees verder

Gesubs. Vrije Kleuterschool De Toverfluit

De Toverfluit wil aan alle kleuters van welke origine of overtuiging ook, een zo breed mogelijke waaier van kennis en ...

Lees verder

Gigos/Genk-Zuid vzw

De jeugdwerking Gigos/Genk- Zuid organiseert jeugdwelzijns- werk voor kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar ...

Lees verder