Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

Art 27 vzw

Art 27 vzw werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat stelt: ...

Lees verder

Basisschool Klavertje Vijf

Basisschool Klavertje Vijf richt zich tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar en wil hen op een interactieve en gedifferentieerde manier op weg helpen bij de ontplooiing van al hun talenten.

Lees verder

Bednet

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet. De zieke leerling volgt live de les met zijn of haar eigen klas. ...

Lees verder

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

BegeleidingsCentrum Elisabeth biedt opvang en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale handicap en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

Lees verder

Begeleidingscentrum Ter Heide

Begeleidingscentrum Ter Heide is erkend als instelling voor personen met een diep en ernstig mentale handicap. ...

Lees verder

Begeleidingscentrum Ter Heide

Ter Heide is een gespecialiseerd centrum dat mensen met een meervoudige diepe of ernstige verstandelijke handicap ondersteunt en opvangt. ...

Lees verder

BSBO Heideland

Het BSBO Heideland is een school voor leerlingen met een licht mentale handicap, een matig tot ernstig mentale handicap en een fysische handicap. ...

Lees verder

BSGO! Park van Genk

BSGO! Park van Genk biedt pluralistisch onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De school wil kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en hen begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.

Lees verder

BuBaO de Wikke Maaseik

De Wikke biedt kleuter- en lager onderwijs en vorming aan kinderen met een mentale stoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, leerstoornissen of leerlingen met AutismeSpectrumStoornis. ...

Lees verder

BUSO Sint Elisabeth

Deze school biedt onderwijs aan leerlingen van 13 tot 21 jaar met een lichte tot ernstige mentale beperking, gedrags- en/of sociale en/of emotionele problemen. Ook leerlingen met autisme kunnen hier naar school.

Lees verder

CAW Sonar

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven op het vlak van onder meer gezins- en relationeel welzijn, justitiële hulp, scheidingsbemiddeling en opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen. ...

Lees verder

Centrum voor Ontwikkelings-stoornissen

Het COS is een ambulant diagnostisch centrum waar multidisciplinair onderzoek wordt gedaan bij jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsstoornis. ...

Lees verder

De Appelboom

De appelboom is een therapeutisch dagcentrum voor de behandeling van kinderen - peuters en kleuters - met een autismespectrumstoornis (ASS). Het centrum wil behalve therapeutisch ook preventief werken.

Lees verder

De Hummeltjes

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes biedt kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. ...

Lees verder

De Oever

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zij biedt begeleiding op maat aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als ...

Lees verder