Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees verder

Bednet

De organisatie verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar via internet met hun eigen klas en leerkrachten.

Lees verder

Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder

BS Het Bergske

Basisschool Het Bergske verstrekt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (uitzonderlijk tot 13, 14 jaar).

Lees verder

BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth biedt opvoeding, onderwijs en verzorging aan aan leerlingen met leermoeilijkheden (type 1), met matige mentale mogelijkheden (type 2) en met emotionele en/of gedragsproblemen (type 3).

Lees verder

CMGJ

De organisatie behartigt de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en van de medewerkers in het (jeugd)werk met maatschappelijk kwetsbare jeugd in Limburg.

Lees verder

Daidalos

De organisatie biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.

Lees verder

De Wiekslag

De Wiekslag biedt hulp aan minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie.

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen

Dienstencentrum Ter Engelen biedt ondersteuning en zorg op maat aan minderjarigen en volwassenen met een handicap.

Lees verder

FC Berg Neeroeteren

Real FG Berg is een G-voetbalproject dat wekelijks G- en Unified voetbaltrainingen en wedstrijden organiseert voor 20 personen met een verstandelijke beperking.

Lees verder

G-team Verbroedering Maasmechelen

G-team Verbroedering Maasmechelen is een voetbalploeg voor jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke handicap.

Lees verder

Gemeente Kinrooi

Door het verstrekken van duurzame, kwaliteitsvolle diensten draagt de gemeente Kinrooi bij aan het welzijn van de burger en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Lees verder

Gemeente Maasmechelen

De gemeente Maasmechelen wil netoverschrijdend meehelpen om gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen te garanderen aan iedereen die aan iedereen die gebruik maakt van het onderwijsaanbod.

Lees verder

Gigos Genk-Zuid

Gigos Genk-Zuid biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de Genkse kansarme wijken Kolderbos-Langerlo, D'ierd-Zonneweelde, Oud en Nieuw Termien en Vlakveld.

Lees verder

Gigos Nieuw-Sledderlo

Gigos Nieuw-Sledderlo biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de persoonlijke als de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Lees verder