Samana Limburg vzw

Samana Limburg vzw bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers en organiseert tal van activiteiten en projecten die de levenskwaliteit van deze doelgroep verbetert.

Project: Samen naar een mantelzorgvriendelijke school

Thuis een extra handje toesteken omdat er iemand in je gezin langdurig ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. Een dagelijkse realiteit voor 17% van alle Vlaamse leerlingen tussen 12 en 19 jaar. Een situatie, die naast een sterke invloed op hun schoolwerk, ook een invloed heeft op hun sociaal leven, want o.w.v. schaamte en tijdsgebrek sluiten ze minder vriendschappen.

In meer dan de helft van de gevallen is de school niet op de hoogte van hun thuissituatie. Onregelmatige afwezigheid, het vertonen van storend gedrag, het niet afmaken van huiswerk,… worden dan ook niet gelinkt hieraan. 
Samana vindt het dan ook de hoogste tijd om de stilte rond dit thema te doorbreken. Want alleen door het bespreekbaar te maken op school, gaan de jonge mantelzorgers zich begrepen en ondersteund voelen, gaan ze een vertrouweling hebben waar ze terecht kunnen met vragen,…. 

Samana start daarom een pilootproject samen met jonge mantelzorgers, leerkrachten, directie, CLB en zorgcoördinatoren. Een samenwerking tussen verschillende betrokken actoren, wat zorgt voor voldoende draagkracht en waardoor participatie en eigenaarschap centraal staan. 
De scholen die acties ondernemen en mantelzorg opnemen in hun zorgbeleid krijgen van de Vlaamse overheid een award van ‘mantelzorgvriendelijke school’. 

Op die manier hoopt Samana aan alle jonge mantelzorgers een stem te geven, zodat zij voldoende ondersteuning krijgen en bijgevolg ook de beste kansen op een succesvolle schoolloopbaan.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Samana Limburg vzw
Samana Limburg 2019