School&Ziekzijn Limburg vzw

School&Ziekzijn Limburg vzw is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis individueel onderwijs aan leerlingen die door ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. S&Z organiseert deze begeleiding voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en dit aan huis of in het ziekenhuis. De vrijwilligers geven hun lessen in samenspraak met de thuisschool, het CLB en het ziekenhuis. De begeleiding is complementair aan Bednet en/of TOAH.

Project: School&Ziekzijn Limburg

Een ongeval, ingreep of ziekte kan ervoor zorgen dat kinderen lange tijd in het ziekenhuis of thuis moeten verblijven, waardoor ze niet naar school kunnen gaan.

Een vrijwilliger van School&Ziekzijn gaat langs bij deze leerlingen thuis of in het ziekenhuis voor gratis lessen. Hierdoor wordt niet alleen de opgelopen achterstand weggewerkt, de lessen vormen ook een welgekomen afleiding, waardoor de kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. 
 

Deze begeleiding gebeurt in samenspraak met de thuisschool, het CLB en het ziekenhuis en moet ervoor zorgen dat de leerlingen succesvol terug kunnen inhaken en hun jaar niet moeten overdoen. School&Ziekzijn is complementair aan andere initiatieven voor zieke leerlingen zoals Bednet en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

Steun door ehvl
€2.500
Organisatie
School&Ziekzijn Limburg vzw
School&Ziekzijn Limburg 2019