Twinsporten

Twinsporten staat voor duurzame vriendschap en integratie. Het is een gezamenlijke sport- en animatiedag voor kinderen en jongeren met en/of zonder handicap, georganiseerd door de Gehandicaptenraad in samenwerking met verschillende adviesraden, Halense verenigingen en Stad Halen.

Project: Een sport- en animatiedag voor kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet met een beperking

Kinderen met een beperking hebben vaak niet de kans om kennis te maken met een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Daarenboven krijgen ook mensen van jeugd-, sport- en culturele verenigingen niet altijd de kans om de mogelijkheden van deze kinderen en jongeren te zien. 

Daarom organiseert Twinsporten in 2019 voor de negende keer Twinsporten, een sport- en animatiedag voor iedereen, maar in het bijzonder voor kinderen en jongeren met een beperking. Ze kunnen volledig gratis deelnemen aan de dag. Het terrein is ingericht als een pretpark met verschillende themahoeken waar tal van activiteiten te doen zijn. Het doel is inclusie en dat kinderen elkaar accepteren zoals ze zijn en elkaar mee betrekken in het spel. Ouders, begeleiders, broers, zussen, vrienden en familie, iedereen is welkom. 

Door te proberen en te proeven van heel wat activiteiten kunnen de deelnemers hun talenten en interesses ontdekken. Ze leren nieuwe sporten kennen, ontmoeten mensen en werken en spelen in groep. Daartegenover krijgen mensen van jeugd-, sport en culturele verenigingen de kans om de mogelijkheden te zien die deze kinderen en jongeren hebben. Tijdens de activiteit zelf ontstaan levenslange vriendschappen en kan men zien dat mensen met en zonder beperking elkaar helpen om zo veel mogelijk van alle activiteiten te kunnen genieten.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Twinsporten
Twinsporten 2019