Vzw Habbekrats

Vzw Habbekrats zet zich al meer dan 27 jaar in voor jongeren die niet dezelfde kansen krijgen. We bieden de jongeren ontmoetingskansen en activiteiten, we verwonderen en verrijken hen via ervaringsleren en vorming op maat, en we verbinden ze met mensen die hun kunnen helpen. Het doel is achterstellingsmechanismen op te heffen en tegen te gaan, en de jongeren weerbaarder en vaardiger te maken, om later sterker te kunnen functioneren in de maatschappij.

Project: Habbekrats Sports On Tour

Kwetsbare jongeren vinden te weinig de weg naar het bestaande sportaanbod en hebben bijgevolg te weinig gezonde beweging. Armoede en sociale uitsluiting spelen hierbij vaak een rol. 

Met Sports On Tour wil Habbekrats deze jongeren het recht op gezonde ontspanning geven en hen laten kennismaken met het diverse sportieve aanbod in hun streek en dit via samenwerking met stedelijke sportdiensten, sportclubs en professionele vrijwilligers.

Via de diverse sporten komen de jongeren in contact met anderen jongeren, begeleiders,… en leren ze samenwerken. Hierdoor krijgen ze de kans zichzelf te ontplooien en zich beter te integreren. Bij de organisatie van een sportdag worden zowel de deelnemende jongeren als de hele buurt betrokken.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Vzw Habbekrats
Habbekrats 2019