Projecten

Exact 670. Dat is het aantal projecten dat Streekfonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan. Goed voor een totaalbedrag van 3.712.284 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2021 bedraagt de totale steun aan onderstaande 26 projecten maar liefst 197.185 euro. Veel leesplezier.

€3.200

Limburgse Stichting Autisme

De Limburgse Stichting Autisme biedt thuisbegeleiding voor gezinnen met een persoon met autisme. Thuisbegeleiding bij kinderen wil in de eerste plaats opvoedingsbijstand aan de ouders verlenen om samen met de ouders te helpen zoeken naar oplossingen om concrete vragen aan te pakken.

Lees verder
€4.600

Molenberg vzw

Molenberg vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen.

Lees verder
€7.350

MUS-E Belgium

Sinds 2000 neemt MUS-E Belgium een voortrekkersrol op binnen de participatieve kunsten. Als tweetalige organisatie brengt ze actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren ongeacht hun voorkennis of achtergrond.

Lees verder
€7.500

O.C. Sint-Ferdinand vzw

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorgaanbod aan aan jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding biedt het O.C. ook ambulante begeleiding aan.

Lees verder
€7.500

OnderOns vzw

OnderOns is een vereniging in Sint-Truiden die strijd  tegen armoede. Iedereen die vindt dat armoede een onrecht is, kan er terecht. OnderOns is in eerste plaats een ontmoetingsplaats. Iedereen is welkom voor een babbel, een tas koffie, een kaartje leggen, een krantje lezen,…

Lees verder
€7.500

Open Thuis Limburg

Open Thuis Limburg assisteert en ondersteunt personen met een beperking in een zelfstandig leven. Deze ondersteuning is mogelijk op alle vlakken van het dagelijks leven o.a. administratie, opvoeding, relatie, huisvesting, financiën en tewerkstelling.

Lees verder
€5.000

Samana Limburg vzw

Samana Limburg vzw bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers en organiseert tal van activiteiten en projecten die de levenskwaliteit van deze doelgroep verbetert.

Lees verder
€2.500

School&Ziekzijn Limburg vzw

School&Ziekzijn Limburg vzw is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis individueel onderwijs aan leerlingen die door ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen.

Lees verder
€7.500

SPEL vzw

SPEL vzw is een organisatie die via muziek en drama het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren wil bevorderen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling wil stimuleren. SPEL staat voor Spelend Participeren, Ervaren en Leren. 

Lees verder
€7.500

Steunfonds Sint-Oda

Het Dienstencentrum Sint Oda heeft een ruim zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Sint Oda biedt woon- en dagopvang voor kinderen.

Lees verder
€7.063

TUKI vzw

TUKI vzw is een niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie die zich dagelijks inzet om ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes financieel, administratief, juridisch, praktisch en emotioneel te ondersteunen.

Lees verder
€7.500

Twinsporten

Twinsporten staat voor duurzame vriendschap en integratie. Het is een gezamenlijke sport- en animatiedag voor kinderen en jongeren met en/of zonder handicap, georganiseerd door de Gehandicaptenraad in samenwerking met verschillende adviesraden, Halense verenigingen en Stad Halen.

Lees verder
€3.200

Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw

Bij de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname.

Lees verder
€7.500

Vzw Habbekrats

Vzw Habbekrats zet zich al meer dan 27 jaar in voor jongeren die niet dezelfde kansen krijgen. We bieden de jongeren ontmoetingskansen en activiteiten, we verwonderen en verrijken hen via ervaringsleren en vorming op maat, en we verbinden ze met mensen die hun kunnen helpen

Lees verder
€3.750

In-Z Brede school

In de IN-Z Brede school organiseren ze een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen tot twaalf jaar. Een brede school biedt leuke activiteiten zoals kinderyoga, dans, spelletjes gericht op taalstimulering, enz …

Lees verder